Makine Kırılması Sigortası

Makine Kırılması Sigortası nedir?

İşletmenizde kullandığınız makineler her gün birçok farklı risk ile karşı karşıya kalır. Bu risklerden herhangi birinin gerçekleşmesi ise işinizin durmasına veya üretiminizin aksamasına sebep olarak önemli maliyetlere yol açabilir.

 

Makine Kırılması Sigortası ile oluşabilecek risklere ve uğrayabileceğiniz büyük boyutlu zararlara karşı kendinizi koruma altında alabilirsiniz.

 

Gelin Makine Kırılması Sigortası yaptırın, işinizin devamlılığını garanti altına alın.

 

Makine Kırılması Sigortası  hakkında bilmeniz gerekenler nelerdir ?

 

 

Makine Kırılması Sigortası'nın kapsadığı başlıca riskler nelerdir?

 

    İşletme kazaları

    İhmal, dikkatsizlik, yanlış kullanım

    Kötü niyetli hareketler

    Kusurlu imalat ve işçilik

    Yağlama eksiklikleri

    Elektrik enerjisinin doğrudan veya endirekt hasarları

    Atmosferik elektriğin dolaylı hasarları

    Tıkanmalar, yabancı madde girmesi

    Santrifüj kuvveti neticesindeki parçalanmalar

    Buhar kazanlarındaki su eksikliği

    Ani ısınma ve soğuma sonucundaki hasarlar

    Kapalı kapların (tank gibi) alçak basınç nedeni ile içe çökmeleri

    Fırtına ve don olayları

    İstisna edilmeyen her türlü hasar

 

Makine Kırılması Sigortası ile hangi makineler teminat altına alınabilir?

 

Test aşamasını tamamlamış ve normal çalışır durumda olan, mekanik makine ve tesisatlar (her türlü iş makineleri, pompa, kompresör, trafo ve jeneratörler, ısıtma havalandırma sistemleri ile tekstil, metalurji, kağıt, çimento vb. sanayi alanlarındaki makineler) ve bunlara bağlı finansal kayıplar sigortalanabilir.

 

Makine Kırılması Sigortaları'nda sigorta süresi nedir?

 

Makine Kırılması Sigortası genellikle bir yıllık yapılır. Bu branş zamana karşı sigorta yapılan ve yıllık riskler grubuna giren bir branştır. Ancak istendiği takdirde; sezonluk veya kiralama işlerinde kısa süreli Makine Kırılması Sigortası da yapılabilmektedir.

 

Sigorta bedeli nasıl hesaplanmalıdır?

 

Makine Kırılması Sigortası'nda sigorta bedeli makinenin yeniye göre ikame, yani yenisinin bedeli olmalıdır. Yeni ikame bedeli ile kullanılmamış aynı cihazın veya aynı fonksiyonları yerine getiren muadil bir cihazın bedeline işaret edilmektedir.

 

Bu sigortanın amacı, makinenin çalışır durumda olmasını korumaktır.

 

Kısmi bir hasar durumunda, makinenin performansında herhangi bir düşüş olmaması amacı ile makineye yeni parça takılacağı için prim de yenisinin (kullanılmamışının) üzerinden hesap edilir. Bunun yanında varsa gümrük, resim, vergi ve harçlar ile nakliye masrafları bedel tespitinde dikkate alınmalıdır.

 

Sigortalı kıymetin tam ziyaya (pert-total) uğraması, yani makinenin tekrar çalıştırılmasının imkansız veya çok pahalıya mal olması durumunda, hasar ödemesi hasar tarihindeki makinenin piyasa rayiç bedeli üzerinden yapılır.

 

Sigorta bedelinin güncelliğini koruması ve zaman içinde eksik sigorta riskinin ortadan kaldırılabilmesi amacı ile bu poliçelerin enflasyona endeksli veya döviz bazında yapılması sizin avantajınıza olacaktır.

İsteğe bağlı ek teminatlar nelerdir? Hangi riskleri taşır?

 

    Fiziki infilak

    Makinelerin temel ve kaidelerinde teminata giren herhangi bir Makine Kırılması hasarı sonucu oluşabilecek deformasyon ve hasarlar (Temel ve kaidelerin bedeli bildirilmelidir.)

    Hasar sonrası seri nakliye masrafları ve hasarın giderilmesi amacı ile fazladan ödenen fazla mesai ücretleri (Oluşan hasarın bir an evvel giderilmesi için yapılabilecek ekspres nakliye ve fazla mesai ücretlerini teminat altına alır, limit belirtilmelidir.)

    Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketleri, terör (Grev, lokavt, halk hareketleri veya terör sebepli hasarların karşılanmasını sağlar.)

    Geniş kasko (Kendi kendine hareket edebilen ve bir operatör tarafından kullanılan müteharrik makinelerin mekanik bozulma ve kırılmalarının yanında çarpma, çarpışma, devrilme, yuvarlanma, toprak çökmesi, kaya düşmesi, yangın, yıldırım, deprem, sel/su baskını, çığ düşmesi risklerini de teminat altına alır.)

 

Makine Kırılması Sigortası'nda teminat dışında kalan haller (istisnalar) hangileridir?

 

    Belli dönemlerde makinenin içinde değiştirilmesi periyodik ve normal olan kalemler (Ampul, matkap ucu, testere ağzı, şablon, model, kalıp, zincir, bant, öğütücü ve kırıcı makinelerin çekiçleri vb.) Bu kalemlerin tek başına hasar görmesi teminat dışında iken, başka bir sebepten dolayı bu kalemler zarar görürse teminata dahildir.

    Kimyevi madde ve gazların infilakları ile atmosferik elektrikiyet sebebi ile patlamaya mütemayil tozların infilakları (Zira bu riskler yangın sigortası ile karşılanabilen risklerdir.)

    Yangın ve yangın nedeniyle yapılacak söndürme ve kurtarma ameliyelerinin sonuçları (Bunun sebebi, bu teminatın yangın sigortaları ve işyeri sigortaları konusu olmasıdır.)

    Yıldırımın doğrudan etkileri

    Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs

    Deprem, sel, toprak kayması, kaya düşmesi, çığ, yanardağ patlamaları gibi doğal afetler (Doğal afetlerden sadece fırtına ve don olayı teminata dahildir.)

    Nükleer olaylar sonucu oluşan hasarlar

    Sigortalı'nın kastı ve ağır kusuru

    Aşınma, yıpranma, paslanma, çürüme

    Savaş, isyan ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketler

    Kamu otoritesi tarafından yapılan tasarruflar

    Her türlü kar kaybı ve mali sorumluluklar

    Sigortalı iken hasar giderilmeden makinenin kullanılması sonucu oluşabilecek hasarlar

 

Makine Kırılması Sigortası'nda doğru fiyat verilebilmesi için gerekli bilgiler nelerdir?

 

    Sigortalının adı / unvanı

    Riziko adresi

    Sigorta süresi

    Toplam sigorta bedeli ile makinelerin ayrı ayrı bedelleri

    Makinelerin marka ve modelleri

    Hangi ek teminatların talep edildiği bilgilerinin yanı sıra diğer bazı başka bilgiler de doğru fiyat vermek için gereklidir. Örneğin:

        Kullanım periyodu

        Periyodik bakım

        Kullanıcı personel

        İşletme disiplini

        Diğer korunma önlemleri

        Model

        Kapasite

        Menşei

        Hasar geçmişi

        Güç kaynağı

        Su kaynağı (eğer kullanıyorsa)

        Yapım yılı (azami üç yaş)