Hasar Anında

Hasar Anında Yapılması Gerekenler

 

 1. Sağlık Branşı
 2. Oto-Kaza Branşı
 3. Oto-Dışı Kaza Branşı

 

 

 1. Sağlık Branşı

 

Sağlık Sigortası Tazminat Prosedürü

 

Şirketimizden geçerli bir sağlık poliçeniz olması durumda, aşağıdaki adımları izleyerek tazminat talebinde bulunabilirsiniz:

 

 • Acil ambulans hizmetinden yararlanmak ve tıbbi danışma hizmeti almak için 7 gün 24 saat 0850 755 0 755 numaralı telefonu arayabilirsiniz.
 • Meydana gelen kaza ya da hastalık sebebi ile anlaşmalı bir sağlık kuruluşunda tedavi görmeniz halinde 0850 755 0 755 numaralı telefondan Medikal İşlem Merkezi'mizi arayarak 7 gün 24 saat provizyon işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.
 • Tedavileriniz için anlaşmalı sağlık kuruluşlarımızdan birini tercih ettiğiniz takdirde tedavi giderleriniz ile ilgili herhangi bir evrak takibinin tarafınızca yapılmasına gerek kalmamaktadır. Bununla birlikte anlaşmalı sağlık kuruluşlarına müracaatlarınızda Sigortalı tanıtım kartınızı ve resmi kimlik belgenizi mutlaka yanınızda bulundurmanız ve görevlilere göstermeniz gerekmektedir. Anlaşmalı sağlık kuruluşlarında gerçekleştirilecek olan yatarak tedaviler için alınmış provizyon onayları 7 gün içerisinde gerçekleşmesi durumunda geçerli olacaktır.
 • Tedavinin anlaşmalı olmayan bir sağlık kuruluşunda gerçekleşmesi halinde ise, tedavi giderleriniz için kuruma yaptığınız ödemeye ilişkin fatura ile birlikte aşağıdaki belgelerin şirketimize iletilmesi gerekmektedir.

 

* Yurt dışında gerçekleştirilmiş sağlık giderlerine ait yabancı dilde düzenlenmiş ödemelerde gerekli her türlü belgenin noter tasdikli tercümesi şirketimize iletilmelidir.

 

Gerekli Belgeler

 

 

Yatarak Tedavilerde İletilmesi Gereken Belgeler

 

    Dökümlü hastane faturaları, yatış nedenini gösterir rapor

    Cerrahi girişimlerde ayrıntılı ameliyat raporu (parça alınmışsa patoloji sonuç raporu dahil)

    Gerekli görüldüğünde müşahede dosyası, trafik kazası tespit tutanağı, adli rapor, adli tutanak, alkol raporu, sigortalı beyanı

    Epikriz (akış özeti) raporu

    Gerekli görüldüğünde laparoskopik / artroskopik / endoskopik ameliyat kasetleri

    Yatışa ilişkin tüm tahlil ve radyoloji raporları

 

Ayakta Tedavilerde İletilmesi Gereken Belgeler

 

Doktor Muayenelerinde:

 

    Doktor ücretini gösterir (Dr. kaşesi ve branşı mutlaka belirtilmelidir.)

    Fatura veya serbest meslek makbuzu (Kasa fişleri geçersizdir.)

    Muayene sırasında ultrason yapılmış ise çıktı aslı veya raporu (Gerektiğinde tıbbi kayıt istenebilir.)

 

İlaç Giderlerinde:

 

    İlgili doktor reçetesi aslı (gerektiğinde doktor raporu)

    Kasa fişi veya fatura

    İlaç ismi ve fiyatlarının bulunduğu ilaç kupür ve barkotları

    Sürekli kullanılan ilaçlar için doktor raporu

 

Tahlil - Röntgen ve Modern Teşhis Yöntemlerinde:

 

    Doktor istek yazısı / sevk pusulası veya raporu

    İlgili harcamaları gösteren faturalar

    İnceleme sonuçları, raporlar, gerektiğinde tıbbi kayıt

    Fizik Tedavilerde:

    Tedaviyi gerektiren görüntüleme sonuçları (MR, ultrason vb.)

    Doktor istek yazısı, düzenlediği tedaviyi gösterir detaylı rapor (Her seans için gerekli tedavi ve toplam seansın belirtilmesi şarttır.)

 

Annelik Teminatında:

 

    İlgili doğum ve doktor raporu

    Dökümlü hastane faturası

    Gerektiğinde müşahede dosyası

    Zorunlu kürtajda Jinekolojik USG raporu, patoloji sonucu veya Beta HCG sonucu

 

Not: Yurt dışında gerçekleştirilmiş sağlık giderlerine ait yabancı dilde düzenlenmiş ödemelerde gerekli her türlü belgenin noter tasdikli tercümesi şirketimize iletilmelidir.

 

 1. Oto Hasar Branşı

 

Oto Hasar Prosedürü

 

Kasko Hasarlarında Yapılması Gerekenler

 

Şirketimizden geçerli bir kasko poliçeniz olması durumunda, kaza anında yapılması gerekenler aşağıda yer almaktadır.

 

    01.04.2008 tarihinden itibaren, maddi hasarlı trafik kazasına karışan taraflar, aralarında anlaşma sağlamaları halinde, aşağıda örneği bulunan kaza tespit tutanağını kendileri düzenleyip, olay yerinden ayrılabileceklerdir.

 

    Ancak, anlaşma sağlanamaması durumunda, yetkili mercilere başvurularak, kaza tespit tutanağı ve alkol raporu tanzim ettirilmesi gerekmektedir.

 

    Aşağıdaki durumlarda, kaza tespit tutanağının, kazaya karışan sürücüler tarafından düzenlenmemesi gerekmekte ve yetkili mercilerin çağrılması zorunlu tutulmaktadır.

 • Sürücü belgesiz motorlu araç kullanılıyorsa veya yetersiz sürücü belgesi ile motorlu araç kullanılıyorsa
 • Sürücüde yaş küçüklüğü varsa
 • Sürücüde alkol veya akıl sağlığı şüphesi varsa
 • Kazaya karışan araçlardan biri veya daha fazlası kamu kurumlarına ait ise
 • Kamu kurumlarına ait eşyada zarar meydana gelirse
 • Trafik Kazasında sadece 3. kişilere ait eşyalara zarar gelirse
 • Kazaya karışan araçlardan birinin veya birkaçının trafik sigortası yok ise
 • Trafik kazası ölüm ve/veya yaralanma ile sonuçlanmışsa

    Aracın, meydana gelen hasardan dolayı hareket edemez durumda olması halinde, (hususi-binek, hafif ticari) 0212 346 06 66 numaralı telefondan MAPFRE SİGORTA Yol Yardım Hizmetleri vasıtasıyla 7 gün 24 saat çekici hizmeti alabilirsiniz.

    Aracın yürür durumda olması halinde, poliçeyi yaptırmış olduğunuz acentenize ya da iletişim bölümünde yer alan telefonlardan genel müdürlük, bölge müdürlükleri ve Genel Servislere ihbarda bulunarak, hasar dosyası açtırılıp, eksper talep edilmesi gerekmektedir.

    Aracın hasarını tespit için görevlendirilen ekspere, kaza ile ilgili polis tutanağı, alkol raporu, araç ruhsatı, sürücü ehliyeti ve araç sahibi banka hesap bilgileri mutlaka verilmelidir.

    Aracınızdaki hasar "Cam Kırılması" ise, 7 gün 24 saat 0212 315 01 83 numaralı telefondan "Oto Cam" hizmeti alabilirsiniz. "Oto Cam" hizmetimiz aracılığıyla anlaşmalı servis ağını kullanan müşterilerimizin, ilk hasarında hasarsızlık indirimi etkilenmeyecek, 2. hasarında hasarsızlık indirimi bir kademe düşecek, 3. hasarında hasarsızlık indirimi yanacaktır. Bu sistemi kullanmayan müşterilerin, ilk cam hasarlarında dahi hasarsızlık indirimi yanacaktır.

    Bu sistemi kullanmayan, %50 ve %60 hasarsızlık indirimine sahip müşterilerimizin, hasarsızlık indirimi birinci hasarda bir kademe aşağı çekilecek, ikinci hasarda yanacaktır.

    Bu sayfada, belirtilen evraklar dışında, dosya durumuna göre, ek belgeler de tarafınızdan talep edilebilecektir.

 

Maddi hasarlarda anlaşma sağlanması halinde sürücüler tarafından düzenlenmesi gereken Kaza Tespit Tutanağını indirmek için tıklayınız.

 

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından geliştirilen “Mobil Kaza Tutanağı” uygulaması hakkında bilgi almak için tıklayınız.

 

 

Trafik Hasarlarında Yapılması Gerekenler

 

Şirketimiz tarafından Trafik Sigortası yapılmış bir aracın, kusurlu bulunarak size ya da aracınıza zarar vermesi durumunda, tazminat talebinde bulunabilmek için yapmanız gerekenler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

    01.04.2008 tarihinden itibaren, maddi hasarlı trafik kazasına karışan taraflar, aralarında anlaşma sağlamaları halinde, aşağıda örneği bulunan kaza tespit tutanağını kendileri düzenleyip, olay yerinden ayrılabileceklerdir.

 

    Ancak, anlaşma sağlanamaması durumunda, yetkili mercilere başvurularak, kaza tespit tutanağı ve alkol raporu tanzim ettirilmesi gerekmektedir.

 

    Aşağıdaki durumlarda, kaza tespit tutanağının, kazaya karışan sürücüler tarafından düzenlenmeyip yetkili mercilerin çağrılması zorunludur.

 • Sürücü belgesiz motorlu araç kullanılıyorsa veya yetersiz sürücü belgesi ile motorlu araç kullanılıyorsa
 • Sürücüde yaş küçüklüğü varsa
 • Sürücüde alkol veya akıl sağlığı şüphesi varsa
 • Kazaya karışan araçlardan biri veya daha fazlası kamu kurumlarına ait ise
 • Kamu kurumlarına ait eşyada zarar meydana gelirse
 • Trafik Kazasında sadece 3. kişilere ait eşyalara zarar gelirse
 • Kazaya karışan araçlardan birinin veya birkaçının trafik sigortası yok ise

 

    Hasar halinde, genel müdürlük ve bölge müdürlüklerimize ihbarda bulunarak, hasar dosyası açtırılıp eksper talep edilmesi gerekmektedir.

    Aracınızda hasar meydana gelmesi halinde, aracı bir servise çekerek, kaza ile ilgili polis tutanağı, varsa ifade tutanakları, her iki araca ait ruhsat, her iki sürücüye ait ehliyet fotokopileri ile alkol raporlarını hazır bulundurmanız gerekmektedir.

    Şirketimize yapılacak yazılı, sözlü tüm başvurularda ve araç ekspertizlerinde, hak sahiplerinin adres, telefon, e-posta adresi ve banka hesap bilgileri ile IBAN numaralarının şirketimize (info@mapfregenelsigorta.com) ya da görevli ekspere bildirilmesi gerekmektedir.

    Trafik kazası sonucu yaralanmanız halinde, Karayolları Trafik Kanunu’nun 98. maddesi gereğince ilk ve idame tedavi masrafları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılandığından, ilgili kuruma müracaat etmeniz gerekmektedir.

    Olayda "vefat" meydana gelmesi halinde, kaza ile ilgili tüm evraklara ek olarak, veraset ilamı, nüfus kaydı, gelir belgesi, sosyal güvenlik kurumlarından bağlanan gelirlere ilişkin belgeleri şirketimize gönderilmelidir.

    Trafik kazası sonucu, kalıcı maluliyet durumu meydana geldi ise, kaza ile ilgili tüm evraklara ek olarak, kalıcı maluliyet oranını bildirir sağlık kurulu raporu ve gelir belgesini şirketimize gönderilmelidir.

    Bu sayfada, belirtilen evraklar dışında, dosya durumuna göre, ek belgeler de tarafınızdan talep edilebilecektir.

 

Trafik kazası vefat ve/veya yaralanma ile sonuçlanmamışsa, maddi hasarlarda anlaşma sağlanması halinde sürücülerce düzenlenecek Kaza Tespit Tutanağını indirmek için tıklayınız.

 

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından geliştirilen “Mobil Kaza Tutanağı” uygulaması hakkında bilgi almak için tıklayınız.

 

Gerekli Belgeler

Kasko Hasarlarınız İçin Gerekli Belgeler

 

Kısmi Hasarlar

 

 • Poliçe fotokopisi
 • Kaza tutanağı (Yeni tip tutanak düzenlenmesi halinde mümkünse olay yeri fotoğraflarının çekilmesi gerekmektedir.)
 • Varsa ifade tutanakları ve görgü tespit tutanağı
 • Tutanak yada zabıt tutulmadıysa ayrıntılı beyan
 • Kazaya karışan araçların ruhsat fotokopileri
 • Sürücülerin ehliyet fotokopileri ve alkol raporları
 • Sigortalıya ait banka hesap bilgileri
 • TC Kimlik Numarası (Sigortalı ve Sürücü)

 

Çalınma Hasarları

 

Aracın çalındığı günden itibaren 30 gün içinde bulunamaması durumunda;

 

 • Karakol müracaat tutanağı aslı
 • Karakol bulunamadı yazısı aslı (Talep yazısı şirketimizce verilecektir)
 • Oto Hırsızlık Masası’ndan bulunamadı yazısı aslı (talep yazısı şirketimizce verilecektir.)
 • Aracın vergi borcu bulunmadığına dair “borcu yoktur” yazısı aslı
 • Çalıntı kaşeli ruhsat aslı
 • Poliçe ve makbuz asılları
 • Aracın anahtarları (asıl ve yedek)
 • Dain-i Mürtehin var ise ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname
 • Vekaletname (Vekaletname örneği şirketimiz tarafından verilecektir.)
 • Şahıslarda nüfus cüzdan fotokopisi
 • Şirketlerde vergi levhası, Ticaret Sicil Gazetesi ve İmza Sirküleri
 • Araç dosyası

 

Radyo-Teyp Çalınması Hasarları

 

 • Karakol müracaat tutanağı
 • Görgü tespit tutanağı
 • Ruhsat fotokopisi

 

Cam Kırılması Hasarları

 

 • Kaza/İfade tutanağı veya beyan
 • Araç ruhsat fotokopisi
 • Hasar seyir halinde meydana geldi ise ehliyet fotokopisi

 

* Tüm hasarlarda ayrıca yukarıdaki belgeler dışında her olayın özelliklerine bağlı olarak farklı nitelikte evraklar da istenebilir.

 

 

Trafik Hasarlarınız İçin Gerekli Belgeler

 

Bir trafik kazasına karışan ve bu kazada maddi ya da bedeni zarar gören kişiler, herhangi bir aracı kişi ya da kuruma gerek olmaksızın şirketimiz Genel Müdürlük ya da Bölge Müdürlüklerine kendileri başvurarak tazminat talebinde bulunabilirler. Bunun için tek yapılması gereken aşağıdaki belgelerin temin edilerek şirketimize gönderilmesidir.

 

Maddi Hasarlı Kazalar

 

 • Kaza tutanağı (Yeni tip tutanak düzenlenmesi halinde mümkünse olay yeri fotoğraflarının çekilmesi gerekmektedir.)
 • Varsa ifade tutanakları ve görgü tespit tutanağı
 • Kazaya karışan araçların ruhsat fotokopileri
 • Sürücülerin ehliyet fotokopileri ve alkol raporları
 • Araç sahibi ve sürücülerin TC kimlik numaraları
 • Mağdur araç sahibine ait banka hesap bilgileri

 

Ölümle Sonuçlanan Kazalar

 

 • Kaza ile ilgili tutanaklar (Varsa ifade tutanakları ve görgü tespit tutanağı)
 • Kazaya karışan araçların ruhsat fotokopileri
 • Sürücülerin ehliyet fotokopileri ve alkol raporları
 • Veraset ilamı
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Otopsi tutanağı
 • Vefat edenin resmi gelir belgesi

 

Daimi Maluliyet ile Sonuçlanan Kazalar

 

 • Kaza ile ilgili tutanaklar (Varsa ifade tutanakları ve görgü tespit tutanağı)
 • Kazaya karışan araçların ruhsat fotokopileri
 • Sürücülerin ehliyet fotokopileri ve alkol raporları
 • Malul olan şahsın kazadan sonra gördüğü tedaviye ilişkin doktor raporları
 • Kesin ve sürekli maluliyet oranını gösterir sağlık kurulu raporu
 • Malul kalanın kazadan önceki ve sonraki kazancını gösterir resmi gelir belgesi

 

* Tüm hasarlarda ayrıca yukarıdaki belgeler dışında her olayın özelliklerine bağlı olarak farklı nitelikte evraklar da istenebilir.

 

Oto Dışı Hasar

 

Oto Dışı Hasar Prosedürü

 

Hasarın gerçekleşmesiyle sigortalının hasarı öğrendiği tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde şirkete bildirimde bulunması gerekir. Şirketimize hasar ihbarı yapılmasına müteakip hasar tespiti amacı ile eksper tayin edilir. Tazminatın kısa sürede ödenebilmesi için belgelerin sigorta şirketine ya da eksperin kendisine doğrudan ulaştırılması gerekir. Eksper, hasar ile ilgili tüm inceleme, tetkik ve gerekli diğer işlemlerini tamamladıktan sonra düzenlediği raporu şirketimize gönderir. Hasar raporu şirketimiz tarafından incelemeye alınır ve gerekli görüldüğü takdirde farklı nitelikteki evrakları sigortalıdan isteyerek hasar dosya inceleme ve onay sürecini tamamlar.

 

Hasarda aşağıdaki konulara azami dikkat gösterilmelidir:

 

    Poliçe ve varsa zeyilname numaraları, poliçe vadesi, hasar yeri ve tahmini hasar miktarı sigorta şirketine bildirilmelidir.

    Sigortalının acilen hasarı azaltıcı tedbirleri alması gerekir.

    Tüm hasarlarda mutlaka bir resmi rapor (trafik kaza zaptı, karakol müracaat ve görgü tutanağı vs. gibi) tutturulması ve mümkünse fotoğraf çekilmesi sağlanmalıdır. Raporun mutlaka mühürlü ve imzaların tasdikli olması gerekir. Sigortacının rücu hakkının kullanılmasına yarayacak tüm bilgi ve belgelerin de gerekli diğer tüm evraklar ile birlikte şirkete derhal intikal ettirilmesi sağlanmalıdır.

    Müşterinin aynı riziko için başka sigorta şirketlerine düzenlettiği poliçe ya da poliçeler varsa bunları sigortacıya ibraz etmesi şarttır.

    Hasarın meydana geldiği tarihte, ilgili poliçenin tahsilâtı makbuz ile yapılmış olmalıdır. Aksi takdirde hasar ödenmez.

 

Hasar anında şirkete iletilecek bilgiler:

 

    Poliçe ve zeyilname numaraları

    Sigortalı isim ve/veya unvanı

    Sigortanın başlangıç ve bitim tarihleri

    Sigorta bedeli

    Hasar tarihi

    Hasar yeri

    Hasarın mahiyeti

    Tahmini hasar miktarı

    Ekspertiz yapılacak yerin açık adresi

 

Gerekli Belgeler

 

Konut ve İşyeri Hasarlarınız İçin Gerekli Belgeler

 

 • Poliçe aslı veya fotokopisi
 • Poliçe prim makbuzu
 • Sigortalının hasarın oluşu hakkındaki beyanı
 • İtfaiye raporu
 • Takipsizlik kararı (temin edilmesi uzun sürecekse savcılık iddianamesi)
 • Tapu ve/veya kontrat (bina ise) fotokopisi
 • Hasarlarla ilgili fotoğraflar
 • Karakol zaptı
 • Giriş çıkış faturaları
 • Mutabakatname
 • Talep yazısı

 

*Tüm hasarlarda ayrıca yukarıdaki belgeler dışında her olayın özelliklerine bağlı olarak farklı nitelikte evraklar da istenebilir.

 

 

Nakliyat Hasarlarınız İçin Gerekli Belgeler

 

Deniz Nakliyatında

 

 • Poliçe aslı veya fotokopisi
 • Fatura aslı veya fotokopisi
 • Konşimento aslı veya fotokopisi
 • Emtia gemiden hasarlı olarak boşaltılmışsa gemi rezerv zaptı (Bu zabıtta mutlak surette gemi kaptanının veya acentesinin imzası bulunmalıdır.)
 • Muayene tutanağı
 • Emtia gümrüklü sahada hasarlanmışsa gümrük rezerv zaptı
 • Emtia gümrükte hasarlanmışsa ve Gümrük İdaresi rezerv zaptı vermekten kaçınıyorsa malın gümrükten çekilmemesi gerekir ve gümrüğün bulunduğu bölgenin Asliye Hukuk ve Ticaret Mahkemelerine başvurarak mahkeme tespiti istenir. (Bu tespite ilişkin mahkeme masrafları sigortacı tarafından karşılanacaktır.)
 • Taşıma işi, bir sözleşme ile ihale edilmişse taşıma mukavelenamesi
 • Kargo raporu ( Gemi rezerv zaptı temin edilmişse bu evrakın temini gerekli değildir.)
 • Gemi donatanının ve Türkiye acentesinin isim/unvan ve adresleri
 • Serü sefer ve çeki listesi
 • Gümrük kapanış beyannamesi
 • Supalan tahliyelerde çetele ve tartı fişleri
 • Emtia gemiden noksan çıkmışsa veya hiç çıkmamışsa müfrez ordino veya ademi teslim ordinosu
 • Yurtdışı hasarlarda Lloyd's eksperinin raporu
 • Yükleme manifestosu
 • Sıvı emtia taşımalarında yükleme ve boşaltma limanı Ullage Raporları (gözetme raporları), hazırlık mektubu, boş tank sertifikası, protesto mektupları

 

Kara / Hava / Demiryolu Nakliyatında

 

 • Poliçe, fatura, hamule senedi veya konşimento (Yurt içi nakliyelerde sevk irsaliyesi)
 • Emtia vasıtadan hasarlı tahliye edilmişse rezerv zaptı (Bu zabıtta taşıyan ilgililerin, kamyon şoförünün, demiryolu idaresinin imzalarının bulunması gerekmektedir.)
 • Muayene tutanağı
 • Emtia gümrükte hasarlanmışsa gümrük rezerv zaptı (Bu zabıtta gümrük memurlarının veya operatörlerinin imzası bulunması şarttır.)
 • Emtia gümrükte hasarlandığı halde Gümrük İdaresi rezerv zaptı vermekten kaçınıyorsa mahkeme tespiti
 • Emtia vasıtadan noksan çıkmışsa veya hiç çıkmamışsa müfrez ordino veya ademi teslim ordinosu
 • Gümrük kapanış beyannamesi
 • Taşıma işi bir sözleşme ile ihale edilmişse taşıma sözleşmesi
 • Hasar kaza sonucu oluşmuşsa, trafik zaptı, ehliyet ve ruhsat fotokopileri
 • Taşıma işini yapan şirketin adı, unvanı ve adresi ile Türkiye' deki acentesinin adı, unvanı ve adresi
 • Her türlü vasıta ile yapılan taşımalarda araçtan teslim anında veya ilk bakışta hasar tespit edilememişse veya hasar daha sonra tespit edilmişse teslim tarihinden itibaren en geç üç gün içinde taşıyana veya onun varma limanındaki temsilcisine (acentesine) yazılı olarak ihbar edilmelidir.

 

* Tüm hasarlarda ayrıca yukarıdaki belgeler dışında her olayın özelliklerine bağlı olarak farklı nitelikte evraklar da istenebilir.

 

 

Mühendislik Hasarlarınız İçin Gerekli Belgeler

 

Elektronik Cihaz ve Makine Kırılması Sigortalarında

 

 • Poliçe aslı veya fotokopisi
 • Poliçe prim makbuzu
 • Olayı anlatan detaylı beyan
 • Teknik rapor
 • Fotoğraflar
 • Hırsızlık ise karakol zaptı
 • Sigortalı kıymetlere ait muhasebe kayıtları (fatura, irsaliye vb.)

 

İnşaat / Montaj Sigortalarında

 

 • Poliçe aslı veya fotokopisi
 • Poliçe prim makbuzu
 • Keşif özeti
 • Hasar keşfi
 • Meteoroloji, itfaiye, trafik vb. rapor ve tutanaklar
 • Fotoğraflar
 • Olayı anlatan detaylı beyan
 • Hırsızlık ise karakol zaptı ve Sigortalı kıymetlere ait muhasebe kayıtları (fatura, irsaliye vb)

 

* Tüm hasarlarda ayrıca yukarıdaki belgeler dışında her olayın özelliklerine bağlı olarak farklı nitelikte evraklar da istenebilir.