Elektronik Cihaz Sigortası

Elektronik Cihaz Sigortası nedir?

Teknoloji çağındayız ve elektronik cihazlar hayatımızın olmazsa olmazları… Teknik ve insan faktörlerinin neden olabileceği geniş bir risk yelpazesinin tehditi altında olan bu hassas cihazların arızalanması ya da hasar görmesi ise hem maddi kayıp yaşamanıza hem de işinizin aksamasına sebep olabilir. Peki siz bu gibi durumlara karşı bir önlem aldınız mı?

 

Gelin, Elektronik Cihaz Sigortası yaptırın; ani ve beklenmedik risklere karşı iş yerinizdeki elektronik cihazlarınızı güvence altına alalım, siz de gönül rahatlığıyla işnize odaklanın.

 

 

Elektronik Cihaz Sigortası  hakkında bilmeniz gerekenler nelerdir ?

 

 

Elektronik Cihaz Sigortası nedir?

 

Elektronik Cihaz Sigortası kapsamı dahilinde bulunan cihazların başına gelebilecek tüm zararları hasar sebebinin aşağıdakiler olması kaydı ile karşılayan bir Tüm Riskler (All Risks) sigortasıdır.

 

    Ani ve beklenmedik

    Dış etkenli

 

“Ani ve beklenmedik” hasar ne demektir?

 

Hasarın umulmayan bir anda ve birden meydana gelmesidir. Örneğin; harabe halindeki bir bina içinde ve devamlı olarak su baskınına uğrayan bir bodrum katındaki bilgisayar sisteminin hasar görmemesi beklenemez. Önlem alınmadığı takdirde bu olayın ani ve beklenmedik olduğu söylenemez.

Hasarın “dış etkenli” olması ne anlama gelir?

 

Hasarın; sigortalı cihazın işleyişinden ve iç yapısındaki bir arızadan dolayı değil, bu iç (veya dış) yapının dışarıdan gelen bir etki sonucu arızalanması ya da zarar görmesi anlamına gelir. Örneğin bir bilgisayar sabah işe başlamak için açıldığında (herhangi bir dış etken olmaksızın) çalışmazsa bu bilgisayarın iç aksamında oluşan bir hasar olup; sigorta teminatında değildir. Bu hasarı, ancak "Garanti Kapsamı" karşılayabilir.

 

Buna karşın aynı bilgisayarın ait olduğu tesisin ana trafosundaki bir hata sonucu aşırı olarak voltaj yüklenmesi sonucu arızalanması ise bir dış etkenli hasar olup; garanti kapsamına değil, sigorta kapsamına girmektedir.

Elektronik Cihaz Sigortaları ile hangi cihazlar sigortalanabilir?

 

Ticari amaçla kullanılan tüm elektronik cihazlar (bilgisayarlar, bilgi işlem merkezleri, ofis ekipmanları, grafik basım yayın endüstri ekipmanları, alarm, test, otomasyon ve ölçüm ekipmanları vb.) ile diğer elektronik cihazlar sigortalanabilir.

Elektronik Cihaz Sigortası ile neler teminat altına alınabilir?

 

Ticari amaçla kullanılan tüm yarı iletken teknoloji kullanılmış cihazlar:

 

    Bilgisayarlar, bilgi işlem merkezleri, ofis ekipmanları

    Haberleşme, radyo, TV ekipmanları

    Tıp cihazları

    Grafik basım yayın endüstrisi ekipmanları

    Alarm, test, otomasyon ve ölçüm ekipmanları

 

Elektronik Cihaz Sigortası ile sigortalanabilen cihazların temel özellikleri nedir?

 

    Genellikle yarı iletken teknoloji kullanırlar.

    Kural olarak mekanik işlem yapmazlar.

    Tipik görevleri bilgi alımı veya iletimi, ölçüm, kontrol, test yapmaktır.

 

 

Elektronik Cihaz Sigortası hangi riskleri kapsar ve teminat bazında İşyeri Yangın Sigortası (İşyeri Sigortası) ile farklılıkları nelerdir?

 

Bu konuyu bir tablo ile incelemek ve bilinen bir sigorta türü olan Yangın Sigortaları ile bir karşılaştırma daha kolay anlaşılmasını sağlayacaktır.

Riskler

Elektronik Cihaz Sigortaları

İşyeri Sigortaları

İhmal, Hatalı Kullanım, İşletme Hataları

Var

Yok

Hırsızlık, Soygun, Gasp

Var

Yok

Açık Alevle Yangın

Var

Var

Açık Alevsiz Yangın ( Kavrulma, Alazlanma)

Var

Yok

Duman

Var

Ek Teminat

Patlama (İnfilak)

Var

Var

İçe Patlama (Implosion)

Var

Yok

Direkt Yıldırımın Etkileri

Var

Var

Hava Taşıtları Çarpması

Var

Ek Teminat

Kara Taşıtları Çarpması

Var

Ek Teminat

Dahili Su

Var

Ek Teminat

Sprinkler Sızıntısı

Var

Ek Teminat

Sel / Su Baskını

Var

Ek Teminat

Yeraltı Suyu Yağmur Suyu

Var

Yok

Nem, Korozyon (Paslanma), Don Olayı

Var

Yok

Fırtına

Var

Ek Teminat

Dolu

Var

Yok

Endirekt Yıldırımın Etkileri

Var

Yok

Aşırı Voltaj, İndüklenme

Var

Yok

3. Şahısların Vereceği Zararlar

Var

Ek Teminat

 

 

Elektronik Cihaz Sigortası’nda sigorta bedeli nasıl tespit edilebilir?

 

Aşağıdaki kalemlerin toplamı olarak düşünülebilir:

 

    Cihazın yenisinin satın alış bedeli

    Her türlü nakliye masrafları

    Gümrük, resim, vergi ve harçlar

    Montaj masrafları

 

Yeni ikame bedeli uygulaması ile sigorta konusu elektronik cihazın çalışmasının bir hasar sonucu aksamasını önlemek ve hasar olmamışçasına çalışmasına devam etmesini sağlayacak şekilde tamir edilmesini sağlamak mümkündür. Aksi takdirde cihazın performansı azalır ve çalışması etkilenir.

Elektronik Cihaz Sigortası’nın fiyatını hangi faktörler etkiler?

 

    Marka

    Model

    Kapasite

    Yapım yılı (azami üç yaş)

    Bulunduğu riziko adresi

    Hasar geçmişi

    Güç kaynağı

    Muafiyet

    Menşei

    Periyodik bakım

    Kullanıcı personel

    İşletme disiplini

    Diğer korunma önlemleri

 

Elektronik Cihaz Sigortası muafiyetsiz olabilir mi?

 

Elektronik Cihaz Sigortaları diğer tüm mühendislik sigortalarında olduğu gibi muafiyetli bir sigorta ürünüdür.

Sigorta poliçelerinde muafiyet uygulanmasının sebebi nedir?

 

Rizikonun gerçekleşmesi halinde zararın küçük de olsa bir kısmının Sigortalı üzerinde kalması anlamına gelen muafiyet, fiyatların daha elverişli olmasını sağladığı gibi; muafiyet altı tabir edilen küçük hasarların oluşmaması için gereken tedbirlerin alınması için de sigortalıları teşvik amacına hizmet eder. Bu sayede sigorta teminatının, asıl amacı olan ve meydana geldiğinde ağır maddi sonuçlar doğuracak türden hasarlara odaklanması sağlanır.

Elektronik Cihaz Sigortası'nın ek teminatları nelerdir?

 

    Deprem

    Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri

    Ekspres nakliye, fazla mesai, tatil ücret ve zamları

    Taşınabilir elektronik cihazlar

    Valfler ve tüpler

 

Elektronik Cihaz Sigortası’nda hasar ödemeleri nasıl yapılır?

 

Tazminat;

 

Kısmi hasarlarda: Tamir edilen parçanın yeniye göre ikame bedeli ve gerekli tamir masrafları olarak ödenir.

 

Tam ziya hasarlarında: Cihazın yıpranma ve aşınma (eskimişliği) paylarının düşülmesi sonucu bulunan rayiç değer olarak ödenir.

 

 

Meydana gelen Elektronik Cihaz Sigortası hasarlarının başlıca sebepleri nelerdir?

 İhmal, Dikkatsizlik, Hatalı  Kullanım

69,30 %

 Yıldırımın Endirekt Etkileri

7,50 %

 Aşırı Voltaj Ve İndüksiyon

5,90 %

 Su

5,80 %

 Hırsızlık

4,40 %

 Yangın

0,60 %

 Diğer

6,50 %

 

Ödenen Elektronik Cihaz Sigortası hasarlarının başlıca kaynakları nelerdir?

 İhmal, Dikkatsizlik, Hatalı  Kullanım

46.20 %

 Yıldırımın Endirekt Etkileri

16.10 %

 Aşırı Voltaj ve İndüksiyon

10.10 %

 Su

7.80 %

 Hırsızlık

11.50 %

 Yangın

3.10 %

 Diğer