0(553)198 00 50

İncir Sigorta

Kefalet Sigortası

 
 

Kefalet Sigortası nedir?

 

Siz ve çalışanlarınız arasında kurulan güven ortamının işinizdeki başarıyı ne kadar etkilediğini çok iyi biliyoruz. Her şeye rağmen işyerinizde meydana gelebilecek bir suistimal olayı ise beklenmedik maddi zararlara uğramanıza neden olabilir.

Kefalet Sigortası ile içiniz rahat, gönlünüz ferah olsun...

 

Kefalet Sigortası hakkında bilmeniz gerekenler nelerdir ?

 

Kefalet Sigortası zorunlu bir sigorta mıdır?

 

Hayır, Kefalet Sigortası isteğe bağlı bir sigortadır.

 

Tazminat ödenebilmesi için emniyeti suistimal olayını gerçekleştiren kişinin ne kadar süredir sigortalı işyerinde çalışıyor olması gerekir?

Emniyeti suistimalin poliçe süresi içinde ve failin işyerinde aralıksız çalıştığı süre içinde yapılmış olması; failin ölümü, işten çıkarılması veya emekliye ayrılması hallerinde takip eden en geç altı ay ve her halükarda poliçenin sona erme tarihini takip eden üç ay içinde ortaya çıkmış olması gerekmektedir.

 

Kimler bu sigorta kapsamında olabilir?

Sigorta teminatı kapsamındaki kişiler 3 gruba ayrılmıştır:

 

    Veznedarlar, tahsildarlar, şehir içi ve dışında seyahat eden satıcılar

    Ticaret müdürleri ve elemanları, depo, antrepo ve ardiye sorumluları

    Diğer personel ve işçiler