Ofisim Sigortası

Ofisim Sigortası nedir?

 Kendi işini kurup bir ofis açmak neredeyse herkesin hayali... Büyük çabalar sonucunda bu hayalinizi hayata geçirdiğinizde, karşılaşabileceğiniz onlarca riski de hesaba katmanız gerekecektir. Peki siz yatırımınızın geleceği ile meşgul olurken, riskleri bize bırakmaya ne dersiniz?

 OFİSİM Sigortası ile size; işyerinizdeki sabit kıymetleri, elektronik cihazları ve iş durması dolasıyla uğrayabileceğiniz finansal kayıpları kapsayan üçü bir arada güvence sağlıyoruz.

 Gelin OFİSİM Sigortası yaptırın, geleceğe umutla bakın.

 OFİSİM (Cihaz Ekipman ve İş Durması Zararları) Sigortası nedir?

 Türk Sigortacılık piyasasına Sigortamız tarafından hazırlanıp sunulan ve Elektronik Cihaz Sigortası kapsamı dahilinde bulunan cihazların yanı sıra Yangın Sigortaları ile teminat verilebilen demirbaş ve dekorasyonun başına gelebilecek tüm zararları liste zorunluluğu olmaksızın ve hasar sebebinin aşağıdaki etkenler olması kaydı ile tazmin eden ve Maddi Zararlar Teminatı (Zorunlu Teminat), Kapsamlı Yazılım Teminatı (Seçimli Teminat), İş Durması Teminatı (Seçimli Teminat) oluşan bir TÜM RİSKLER (ALL RISKS) sigortasıdır.

     Ani ve beklenmedik

     Dış etkenli

 OFİSİM Sigortası'nı kimler yaptırmalı?

 

Hizmet sektörü, turizm acenteleri, avukat büroları noterler ve grafik-dizgi-baskı sektörü, küçük ölçekli imalathaneler, ticarethaneler vb. işletmeler

OFİSİM Sigortası ile neler koruma altına alınabilir?

     Ticari amaçla kullanılan tüm yarı iletken teknoloji kullanılmış cihazlar

    Bilgisayarlar, bilgi işlem merkezleri, ofis ekipmanları

    Haberleşme, radyo ve TV ekipmanları

    Grafik basım yayın endüstrisi ekipmanları

    Makine - tesisat

    Alarm, test, otomasyon ve ölçüm ekipmanları

    Demirbaş - dekorasyon (masa, sandalye, dolap, halı, boya, badana vb.)

 

OFİSİM Sigortası'nın seçimli teminatları nelerdir?

     Kapsamlı yazılım teminatı

    İş durması teminatı

 OFİSİM Sigortası’nda sigorta bedeli nasıl belirlenir?

 Sigorta bedeli, yeni ikame bedeli üzerinden hesaplanır. Bu değer aşağıdaki unsurlardan oluşur:

     Cihazın / demirbaşın yenisinin satın alış bedeli

    Her türlü nakliye masrafları

    Gümrük, resim, vergi ve harçlar

    Montaj masrafları

 

Seçilen teknoloji grubuna göre cihaz, makine, demirbaş ve dekorasyona ait bedellerin tümünün toplamı yukarıda açıklandığı şekilde dikkate alınarak hesaplanacaktır. Aksi takdirde eksik sigorta söz konusu olacaktır. Yeni ikame bedeli uygulaması ile sigorta konusu cihazın/demirbaşın çalışmasının bir hasar sonucu aksamasını önlemek ve hasar olmamışçasına çalışmasına devam etmesini sağlayacak şekilde tamir edilmesini sağlamak mümkündür. Aksi takdirde cihazın performansı azalır ve çalışması etkilenir.

İş Durması teminatı neleri kapsar?

 

OFİSİM kapsamında iş durması teminatı poliçede maddi zararlar teminatı olması şartıyla verilebilmektedir.

 

Maddi Zararlar teminatı verilen OFİSİM poliçelerinde maddi zararlar teminatı kapsamına girecek bir sebepten dolayı Sigortalı'nın faaliyetinin durması veya aksaması nedeniyle oluşacak kar kayıpları bu teminatın konusunu oluşturur. Tazminat süresi; bu teminat kapsamında bir hasar oluşması sonucunda hasarın ve kaybın meydana geldiği andan, ticari faaliyetin durma ve aksaması tamamen giderilerek normal faaliyete devam edilmesine kadar geçecek süre için ve azami 2 ay süre ile sınırlıdır. (Bu bölüm ile ilgili verilebilecek teminat; olay başına, maddi zararlar teminatı sigorta bedelinin %50’si ve yıllık toplam azami 100.000 USD ile sınırlıdır.)

OFİSİM Sigortası’nda hasar ödemeleri nasıl yapılır?

 

Tam ziya halinde ve kısmi hasarlarda; tazminat tamir edilen parçanın veya cihaz/demirbaşın yeniye göre ikame bedelini ve kısmi hasarlarda ilave olarak gerekli tamir masraflarını öder.

OFİSİM Sigortası’nın fiyatını hangi faktörler etkiler?

 

OFİSİM Sigortası'nda uygulanacak fiyatlar için Teknoloji Grupları oluşturulmuştur. Fiyatlandırma bu Teknoloji Gruplarına göre değişmektedir. Sigortalanacak işletmenin faaliyet alanına göre girmiş olduğu Teknoloji Grubu Fiyatı kullanılmaktadır.

OFİSİM Sigortası yapılabilmesi için şartlar nelerdir?

 

OFİSİM Sigortası yapılabilmesinin üç önemli ön şartı vardır:

 

    OFİSİM Bilgi Formu eksiksiz olarak doldurulmalı ve bizzat Sigortalı tarafından imzalanmalıdır.

    Demirbaş – Dekorasyon bedeli toplam sigorta bedelinin %50’sini aşmamalıdır.

    Riziko adresindeki tüm cihaz, makine, demirbaş ve dekorasyon OFİSİM Sigorta poliçesi kapsamına alınmalıdır.