Kasko Sigortası

Kasko Sigortası Nedir?

Kasko, otomobil sigorta ettirene ait aracın uğrayacağı zararların karşılanmasını sağlamaktır. Herhangi bir motorlu kara taşıtının sigortalının iradesi dışında hasara uğraması, yanması, çalınması v.b. durumlarda, sigortalıya tazminat ödenmesini sağlamak için yapılır.
Kasko karşı araçtaki hasarı değil, sigortalıya ait araçtaki hasarı teminat altına alır. Araç kasko sigortasının amacı, sigorta ettirene ait motorlu aracın uğrayacağı zararları tazmin etmektir.

Kasko Sigortası hakkında bilmeniz gerekenler

Kasko Sigortası fiyatı hangi faktörlerden etkilenir?

 

  • Araca ilişkin bilgiler
  • Sigortalıya ilişkin bilgiler
  • Aracın kullanıldığı coğrafi alan
  • Sigortalı geçmiş hasar performansı

 

Satılan aracımdaki hak kazanmış olduğum hasarsızlık indirimini yeni aracıma aktarabilir miyim?

Sattığınız araç yerine, aynı kullanım tarzına sahip yeni araç aldığınız takdirde hasarsızlık indiriminiz yeni aracınızda da devam eder. İndirimden yararlanabilmek için poliçenin gününde yenilenmesi, yani kesintisiz devam ettirilmesi gerekir. Hasarsızlık indiriminizi aracınızı sattıktan sonraki bir ay boyunca kullanabilirsiniz.

Kasko Sigortası’nda kullanılan hasarsızlık indirim kademeleri nelerdir?

Hasarsızlık indirimlerinden aşağıdaki şekilde yararlanabilirsiniz:

 

  • 1. yılsonu yenilemede %30
  • 2. yılsonu yenilemede %40
  • 3. yılsonu yenilemede %50
  • 4. ve sonraki yıllarda yapılacak yenilemede %60