Hekim Sigortasında Havuz Sistemi

Hekim Tıbbi sorumluluk sigortalarında Hazine müsteşarlığı düzenleme yaparak, Tıbbi sorumluluk sigortasında "Havuz Modelini"başlatıyor. Hazinenin yapmış olduğu duyuruya göre poliçeleri yine sigorta şirketleri düzenleyecek ve doktorlardan toplanan primler havuza devredilecek. Hasarlar yani hekim hatasından kaynaklanan ödenencek tazminatlar bu havuzdan karşılanacak. Bütün sigorta şirketleri belirli bir hisseyle hasara ortak olacaklar.